Place zabaw dla przedszkoli

Home / Place zabaw dla przedszkoli

place zabaw dla przedszkoliW jaki sposób można uzyskać fundusze na place zabaw dla przedszkoli?

W każdym przedszkolu powinien być dobry plac zabaw, który jest przystosowany do dzieciaków w wieku 3-6 lat. W końcu place zabaw dla przedszkoli to niezwykle istotne miejsca w tych placówkach. Dzięki nim nauczyciele mogą łączyć zabawę i naukę, a ponadto wszystkie gry mają miejsce na świeżym powietrzu. Sprawdź ten artykuł i dowiedz się, w jaki sposób można pozyskać fundusze na place zabaw dla przedszkoli.

Budżet obywatelski sposobem na uzyskanie funduszy na place zabaw dla przedszkoli

Budżet obywatelski, inaczej partycypacyjny, jest inicjatywą, która została stworzona z myślą o obywatelach i jest dla nich przeznaczona. Celem tego projektu jest zachęcenie mieszkańców danego miasta do aktywnego brania udziału w życiu miejsca zamieszkania. W ten sposób budowana jest postawa obywatelska. Plusem tej inicjatywy jest nie tylko to, że obywatele mają czynny udział w życiu miasta, ale też fenomenalne projekty, które potrafią powstać.
Wróćmy na chwilę do historii budżetu obywatelskiego. Prekursorem tej inicjatywy było małe brazylijskie miasto o nazwie Porto Alegre. W 1989 roku mieszkańcy tego miasta przyczynili się do powstania budżetu partycypacyjnego. Jeśli chodzi o nasz kraj to prekursorem tej inicjatywy był Sopot (w 2011 roku rada miasta wprowadziła ten projekt). Idea bardzo szybko przyjęła się, czego skutkiem było rozprzestrzenienie się jej na inne miasta, m in. Warszawę, Kraków czy Wrocław.
Budżet obywatelski to sposób na realizowanie wielu ciekawych i potrzebnych projektów. Dzięki tej inicjatywie powstało już wiele: teatrów, siłowni zewnętrznych czy też placów zabaw dla przedszkoli. Jeśli więc jesteś dyrektorem albo pracownikiem przedszkola to wiedz, że możesz postarać się o wybudowanie placu zabaw w swojej placówce. W tym celu wypełnij odpowiednie wnioski, a następnie zgłoś projekt „place zabaw dla przedszkoli” w odpowiednim dziale Urzędu Miasta. Pamiętaj, by zmieścić się w odpowiednich terminach.

Budżet gminy, czyli fundusz sołecki

Niestety, nie we wszystkich miastach albo gminach funkcjonuje budżet obywatelski. Co w takiej sytuacji mogą zrobić dyrektorowie placówek, by powstały place zabaw dla przedszkoli? Mogą postarać się o środki z funduszu sołeckiego. Na jakiej zasadzie działa ten fundusz? W wielkim skrócie, są to pieniądze z budżetu gminy, które gmina przeznaczyła na projekty związane zapotrzebowaniem swoich mieszkańców. Podobnie, jak w przypadku budżetu partycypacyjnego, aby złożyć swój projekt trzeba w pierwszej kolejności wypełnić odpowiednie dokumenty (bardzo często zdarza się tak, że trzeba je złożyć do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym sołectwa chce wykorzystać fundusze). Następnie należy uzbroić się w cierpliwość. Wszystkie wnioski są analizowane na specjalnie zwołanej radzie, a zasiadają w niej: sołtys, rada sołecka oraz 15-stu przedstawicieli danego sołectwa (wymogiem jest to, że muszą być pełnoletni).

Dofinansowanie z Funduszu Europejskiego

Kolejnym rozwiązaniem, dzięki któremu będziesz mógł uzyskać dofinansowanie na place zabaw dla przedszkoli, jest Fundusz Europejski. W jaki sposób można pozyskać środki unijne? Przede wszystkim musisz zwrócić się do odpowiedniego działu w Urzędzie Miasta lub Gminy. Tam zostaniesz poinformowany, jakie masz szanse na uzyskanie dotacji, a także w jakich projektach warto wziąć udział. Warto tutaj zaznaczyć, że Fundusz Europejski wspiera regionalne programy i miasta, których liczba nie przekroczyła 5 tys. mieszkańców. Dlatego też jest to doskonała szansa dla przedszkoli, które mieszą się w niewielkich miejscowościach.